SNAŽNIJE ZAJEDNO U BORBI PROTIV NASILJA     

Udruženje žena Derventa je članica multisektorskog tima za prevenciju i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja u lokalnoj zajednici, učestvujemo u izradi Lokalnog akcionog plana za suzbijanje i prevenciju RZN. Nosilac smo mnogih aktivnosti čiji cilj je prevencija nasilja,  informišemo javnost o ovom problemu i provodimo kampanje za podizanje svijesti javnosti.     

    Prije četiri godine realizujući projekat ”Jačanje institucionalnog  i socijalnog odgovora na RZN  u BiH” učestvovale smo u formiranju multisektorskog tima u Derventi, ali po završetku  projekta mnoge aktivnosti se nisu odvijale kako je zamišljeno, nema dovoljno timske saradnje i zagovaranja za poboljšanje pomoći i usluga  žrtvama RZN. Jedan od razloga ovakvom stanju je pandemija kovidom 19 koja je zbog  mjera zaštite zdravlja usporila  aktivnosti   na timskom radu institucija i organizacija u vezi s RZN. 

        Nije bilo zagovaračkih akcija koje bi bile usmjerene na poboljšanje kvaliteta pomoći i usluga žrtvama RZN, njihovoj reintegraciji i rehabilitaciji u lokalnoj zajednici, kao ni praćenja rada institucija i specijalizovanih servisa koje se bave podrškom i pomoći žrtvama.

         Kandidovale smo projekat “Jačanje institucija na lokalnom nivou za kvalitetniju podršku i pomoć žrtvama rodno zasnovanog nasilja“, a u okviru programa “Snažnije zajedno – osnaživanje ženskih organizacija i pokreta u  Srbiji, BiH i CrnojGori za borbu protiv nasilja“, koji finansira OAK fondacija iz Švajcarske.

                  Zahvaljujućiovoj  podršci  pružila nam  se mogućnost da  zagovaranjem ojačamo institucionalne i socijalne mehanizme na lokalnom nivou za kvalitetnije  pružanje podrške i pomoći žrtvama RZN čime bi se  ostvarila bolja timska saradnja i transparentnost među akterima pružanja pomoći i usluga kao i poboljšan kvalitet istih u cilju adekvatne reintegracije i rehabilitacije žrtve.