PREVENCIJOM  PRORTIV  NASILJA

9. februara UŽ Derventa je realizovalo radionicu u okviru projekta „Prevencija seksualnog i rodnog nasilja“  koji je podržan od Američke ambasade u BiH, a  pored ciljne grupe prisustvovali su i predstavnici donatora. Cilj radionice je prevencija nasilja,  prisutni su se upoznali s pojmovima pola, roda, rodnih uloga, stereotipa i predrasuda i njihovoj ulozi u nastanku rodnog nasilja.

    Vrste nasilja su raznovrsne, ali sve su teške i opasne o čemu se govorilo na radionici. O iskustvima i primjerima nasilja učesnice su imale priliku da razgovaraju, daju svoja mišljenja što je doprinosilo boljem razumijevanju teme ove radionice.

   Marija Mrđa, predstavnica Centra za socijalni rad, upoznala je prisutne s konkretnim primjerima  nasilja iz svog rada, istakla je da je u 2023. godini došlo do smanjenja broja nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici, ali i dalje je taj broj zabrinjavajući.

      Rodno nasilje je jedan od najvećih društvenih problema i s pravom mu se poklanja pažnja i u našoj lokalnoj zajednici. Zato ovakve edukacije imaju za cilj informisanje i podizanje svijesti o rodno zasnovanom nasilju i nasilju u porodici kao društvenom problemu.