Nove aktivnosti u projektu

Ekumenska inicijativa žena je već dugi niz godina partner Udruženju žena Derventa u provođenju projekata i kao inicijator promjena koji imaju za cilj da osnaže žene u ostvarivanju ženskih ljudskih prava i njihovom aktivnijem učešću u društvenom i ekonomskom životu lokalne zajednice. I u ovom projektu „Ekonomskim osnaživanjem pomozimo sebi“ EIŽ je dala  značajan doprinos u realizaciji projektnih aktivnosti koje će doprinijeti ekonomskom osnaživanju žena i omogućiti im ekonomsku sigurnost i nezavisnost.

   Naše ciljne grupe, a i organizacija u cjelini, prepoznale su EIŽ kao vjernog partnera i prijatelja koji nas podržava u svim našim aktivnostima na šta smo neizmjerno zahvalne i ponosne.

   U projektu „Ekonomskim osnaživanjem pomozimo sebi” realizovale smo četiri edukativne radionice za žene i djevojke iz lokalne zajednice sa temama: prevencija nasilja, mehanizmi zaštite žrtava RZN, zakonski okviri  i procedure za prijavu nasilja, vještina komunikacija, samopoštovanje i samopouzdanje. Učesnice su aktivno učestvovale u radu radionica i dale svoj doprinos iznoseći lična iskustva i prijedloge za dalji rad.

       Udruženje nastavlja s realizacijom projektnih aktivnosti od kojih je radionica izrade i šivanja predmeta od recikliranih materijala koji će se prikupljati u zajednici. Od njih će se izrađivati novi proizvodi s novim oblicima i namjenom, a na taj način ćemo štititi životnu okolinu od otpada. Interes za ovu vrstu edukacije je veliki što pokazuje da je odabir aktivnosti bio uspješan.