Aktivnosti

 

Udruženje žena „Derventa“ je nedavno postavilo novu web stranicu.Ovdje su samo neke od novijih aktivnosti koje Udruženje provodi.