Sastanak multisektorskog tima

Izrada akcionog plana za prevenciju nasilja u lokalnoj zajednici – sastanak multisektorskog tima.