STUDIJSKA POSJETA NOVOSADSKIM ŽENSKIM ORGANIZACIJAMA

UŽ Derventa je uz podršku Ekumenske inicijative žena realizovalo  trodnevnu studijsku posjetu ženskim organizacijama u Novom Sadu „Novosadskoj ženskoj inicijativi„ i  „Udruženju tkalja Novi Sad“. Zahvaljujući ovoj Fondaciji  do sada smo ovakve posjete organizovale  ženskim organizacijama u Zrenjaninu, Užicu  i Trebinju.

    Naša organizacija već duži niz godina permanentno  sarađuje sa vladinim sektorom  na jačanju institucionalnog i socijalnog odgovora na  rodno zasnovano nasilje i ekonomsko osnaživanje žena. Studijska posjeta Novosadskoj Ženskoj Inicijativi  omogućila je razmjenu iskustava sa ovom organizacijom o ulozi vladinog i nevladinog sektora  u prevenciji i suzbijanju RZN kao i socijalnog i ekonomskog osnaživanja žena.

        Članice Novosadske Ženske Inicijative  i UŽ Derventa predstavile  su dosadašnje aktivnosti u prevenciji svih oblika nasilja nad ženama u svojim lokalnim zajednicama kao i  dosadašnju saradnju sa vladinim sektorom   kao jednog od značajnih faktora  u prevenciji i suzbijanju RZN.  Učesnice su razmijenile iskustva sa posebnim osvrtom na prepreke i mogućnosti što efikasnijeg odgovora na suzbijanju  nasilja  s ciljem unapređivanja saradnje vladinog i nevladinog sektora .

     Članice  Udruženja tkalja Novi Sad prezentovale su svoj rad, tehniku tkanja  kao i ostale tehnike kojima stvaraju veoma lijepe  rukotvorine, načine plasiranja  proizvoda  u cilju ekonomskog osnaživanja žena.

    Ovom posjetom  ojačale smo svoje kapacitete i stekle nova iskustva za budući aktivizam naše organizacije, nove partnerice na regionalnom nivou za zajedničko djelovanje u borbi protiv  nasilja i jačanja saradnje vladinog i nevladinog sektora.