VRŠNJAČKA EDUKACIJA

111

Projekat je podržan od strane In fondacije – fondacije za unapređenje socijalne uključenosti djece i mladih u BiH

Vršnjački edukatori su u okviru projekta „Prevencija rodno zasnovanog nasilja nad djevojčicama“ realizovali radionice među svojim vršnjacima u OŠ „Sveti Sava“ u Gornjim Smrtićima i „Nikola Tesla“ u Prnjavoru.

Sa radionica koje su realizovali vršnjački edukatori.

1 3 4 11 12 13