PREKINIMO TIŠINU O NASILJU NAD ŽENAMA I DJEVOJKAMA

Udruženje žena Derventa uz finansijsku pomoć Fondacije za osnaživanje žena BiH provelo je kampanju pod nazivom „Prekinimo tišinu o nasilju nad ženama i djevojkama“. Kampanja je provedena podjelom letaka sa prigodnim sadržajima u Kalenderovcima, Osinji i Derventi. Volonterke Udruženja autobusom su obišle nekoliko destinacija na kojima su građanke i građani imali priliku da na „pokretnom zidu„ napišu poruke o problemu rodno zasnovanog nasilja nad ženama i djevojkama. Cilj kampanje je  da se građani informišu o problemu nasilja nad ženama i djevojkama i da se motivišu da prijave nasilje i tako pomognu žrtvama nasilja. Udruženje žena Derventa ovom inicijativom senzibiliše javnost o neprihvatljivosti svih oblika nasilja nad ženama i djevojkama  s ciljem postizanja nužnosti ostvarivanja nulte tolerancije na sve oblike rodno zasnovanog nasilja.