PORUKE S OKRUGLOG STOLA „DIŽEM GLAS PROTIV NASILJA„

IMAM PRAVO NA SIGURNOST

JER    ZNAM DA POSTOJI NEKO KOME MOGU DA SE OBRATIM DA MI

POMOGNE KADA IMAM PROBLEM

JER     ŽELIM DA IMAM SREĆNU I ZDRAVU PORODICU

JER    ŽELIM KADA KUVAM RUČAK  DA SE NE PLAŠIM DA LI ĆE SE SVIDJETI

MOME PARTNERU ILI NE

JER    ŽELIM GLASNO DA IZRAŽAVAM SVOJ STAV

IMAM PRAVO NA ŽIVOT BEZ NASILJA

JER   SAM LJUDSKO BIĆE

JER   IMAM PRAVO NA DOSTOJANSTVO

JER    IMAM PRAVO DA BUDEM ŽENA

JER    IMAM PRAVO NA EFIKASNIJE REAGOVANJE NADLEŽNIH ORGANA

STOP NASILJU NAD ŽENAMA

JER  SMO VAŠE KĆERKE, SESTRE, MAJKE, BAKE

 #imampravo #stopnasiljunadzenama #nasiljenadzenama #podrskasigurnojmrezi #sigurnamreza #oakfondacija #tragfondacija #UZDerventa