Ženski aktivizam u borbi protiv nasilja

 Udruženje žena Derventa realizuje projekat „Ženski aktivizam u borbi protiv nasilja“ koji je podržan od Kanadskog fonda za lokalne inicijative.

      Elektronski i štampani mediji koji prate naše aktivnosti pomažu senzibilizaciji građana o ovom problemu, njegovim posljedicama, a i načinima sprečavanja. Tako se mobilišu mnogi akteri kojima je stalo da se smanji nasilje da aktivno rade na tome.        

     U nedjelju je održana  treća radionica kojoj je prisustvovalo šesnaest žena iz sela i grada. U prvom dijelu radionice  trenerica je upoznala učesnice sa Zakonom o nasilju u porodici, kao i najnovijim izmjenama i dopunama koje je usvojila Skupština RS 27. septembra 2019. 

      Učesnice radionice aktivno su se uključile u raspravu i predložile da se putem sredstava javnog informisanja građani informišu o odredbama ovog zakona. Učesnice radionice će  prenijeti  stečena saznanja i drugim ženama u svojim mjesnim zajednicama uz pomoć supervizora kako bi se što više žena informisalo o pravima, mjerama zaštite i obavezama svih subjekata da sarađuju u najboljem interesu žrtve i da na nivou jedinice lokalne samouprave provode protokole o postupanju ustanova, organa i organizacija koji pružaju zaštitu, pomoć i podršku žrtvama nasilja u porodici.

     U drugom dijelu radionice učesnice su imale priliku da kroz interaktivni rad osmisle koncept aktivnosti u provođenju kampanje povodom 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama koju Udruženje žena Derventa organizuje svake godine prigodnim aktivnostima s ciljem senzibilizacije javnosti o ovom problemu, prevenciji i  mjerama  zaštite žrtava nasilja.