ZAVRŠENE AKTIVNOSTI U PROJEKTU NATO BAZAR „EKONOMSKIM OSNAŽIVANJEM PROTIV NASILJA“