ZAVRŠENE AKTIVNOSTI U PROJEKTU NATO BAZAR “EKONOMSKIM OSNAŽIVANJEM PROTIV NASILJA”