Supervizija u projektu „Ženski aktivizam u borbi protiv nasilja“

Edukovane žene realizuju radionice o RZN u svojim lokalnim zajednicama uz nadzor supervizije.