KREATIVNE RADIONICE ZA OSNOVCE

Kreativne radionice su jedna od aktivnosti u projektu “Prevencija alkoholizma među mladima“ koje UŽ Derventa  provodi među učenicima Osnovne škole „Nikola Tesla“, a finansijski je podržan od RIPPO.

Učenici imaju priliku da rade različite kreativne radionice i da na taj način provedu svoje slobodno vrijeme. Prema sklonostima podijeljeni su u grupe  gdje oslikavaju motive na različitim materijalima i različitim tehnikama, izrađuju likovne i literarne radove, pripremaju igrokaze i  razrađuju ideje za propagandni materijal. Svi njihovi radovi biće izloženi na izložbi koju će pripremiti uz pomoć projektnog tima i nastavnog osoblja. Kreativne radionice se održavaju u prostorijama škole i u Narodnoj biblioteci „Branko Radičević“, a cilj nam je da ukažemo  učenicima da mogu korisno i kvalitetno provoditi svoje slobodno vrijeme i da je ovo jedan od načina preventivnog djelovanja  u suzbijanju svih oblika zavisnosti, a alkoholizma posebno, naglasila je koordinatorica projekta.