IZLOŽBA RADOVA SA KREATIVNIH RADIONICA U PROJEKTU „Prevencija alkoholizma među mladima“