IZLOŽBA RADOVA SA KREATIVNIH RADIONICA U PROJEKTU “Prevencija alkoholizma među mladima”