SA RADIONICA U PROJEKTU “ŽENE LIDERICE U MJESNIM ZAJEDNICAMA U PREVENCIJI RODNO ZASNOVANOG NASILJA”

8.8.2018. ODRŽANA TREĆA RADIONICA U OKVIRU PROJEKTA “ŽENE LIDERICE U MJESNIM ZAJEDNICAMA U PREVENCIJI RODNO ZASNOVANOG NASILJA”