RADIONICE U PROJEKTU “NAŠA BUDUĆNOST JE ŽIVJETI ZAJEDNO”

SA RADIONICA U PROJEKTU “NAŠA BUDUĆNOST JE ŽIVJETI ZAJEDNO” ODRŽANIH U UŽ PLANE U MAKLJENOVCU I UŽ JELAŠANKE U JELAHU